Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
13 899 622 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
8 186 855 €
59 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
6 152 884 €
75 %
77 %
Dane z majetku
1 397 133 €
17 %
14 %
Dane za tovary a služby
636 838 €
8 %
9 %
Granty a transfery
3 459 871 €
25 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
3 459 871 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
1 947 351 €
14 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 381 732 €
71 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
331 822 €
17 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
195 835 €
10 %
11 %
Kapitálové príjmy
37 766 €
2 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
197 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
305 544 €
2 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
305 544 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby