Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
13 047 509 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
6 384 841 €
49 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 962 248 €
46 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 492 414 €
23 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
986 584 €
15 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
924 447 €
14 %
14 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
19 148 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
2 540 220 €
19 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 307 420 €
91 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
187 435 €
7 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
24 808 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
20 558 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 008 387 €
8 %
9 %
Kultúrne služby
697 472 €
69 %
45 %
Rekreačné a športové služby
271 127 €
27 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
16 698 €
2 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
11 713 €
1 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
11 378 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
840 946 €
6 %
14 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
403 494 €
48 %
3 %
Doprava
374 397 €
45 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
59 500 €
7 %
8 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
3 556 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
737 891 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
737 891 €
100 %
85 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
667 422 €
5 %
3 %
Policajné služby
662 783 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
4 639 €
1 %
5 %
Sociálne zabezpečenie
504 365 €
4 %
6 %
Staroba
444 373 €
88 %
76 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
23 894 €
5 %
6 %
Rodina a deti
20 284 €
4 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
15 813 €
3 %
12 %
Bývanie a občianska vybavenosť
352 464 €
3 %
8 %
Verejné osvetlenie
196 876 €
56 %
16 %
Rozvoj obcí
112 019 €
32 %
56 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
43 569 €
12 %
16 %
Obrana
10 974 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
10 974 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby