Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Biel

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 794 981 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Vzdelávanie
805 385 €
45 %
38 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
484 741 €
60 %
55 %
Sekundárne vzdelávanie
177 321 €
22 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
88 787 €
11 %
13 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
54 537 €
7 %
6 %
Všeobecné verejné služby
280 482 €
16 %
27 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
273 262 €
97 %
86 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
3 978 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
3 243 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
254 066 €
14 %
6 %
Rekreačné a športové služby
111 383 €
44 %
32 %
Kultúrne služby
85 151 €
34 %
48 %
Náboženské a iné spoločenské služby
57 532 €
23 %
13 %
Ochrana životného prostredia
189 693 €
11 %
8 %
Nakladanie s odpadovými vodami
102 954 €
54 %
39 %
Nakladanie s odpadmi
86 316 €
46 %
55 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
423 €
0 %
2 %
Ekonomická oblasť
87 634 €
5 %
7 %
Doprava
87 634 €
100 %
68 %
Bývanie a občianska vybavenosť
76 474 €
4 %
10 %
Rozvoj obcí
49 557 €
65 %
52 %
Verejné osvetlenie
23 437 €
31 %
12 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
3 480 €
5 %
8 %
Sociálne zabezpečenie
70 338 €
4 %
3 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
63 305 €
90 %
23 %
Staroba
7 033 €
10 %
55 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
23 545 €
1 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
23 545 €
100 %
81 %
Zdravotníctvo
7 363 €
0 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
7 363 €
100 %
47 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby