Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucké Nové Mesto

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
17 000 739 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
8 019 072 €
47 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
6 483 427 €
81 %
75 %
Dane z majetku
1 018 455 €
13 %
16 %
Dane za tovary a služby
517 190 €
6 %
9 %
Granty a transfery
6 312 746 €
37 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
6 302 900 €
100 %
98 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
9 846 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
1 290 547 €
8 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
786 278 €
61 %
50 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
307 091 €
24 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
153 971 €
12 %
12 %
Kapitálové príjmy
40 486 €
3 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
2 720 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 020 617 €
6 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 020 617 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
357 757 €
2 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
357 757 €
100 %
93 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby