Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucké Nové Mesto

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 981 367 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
7 124 458 €
45 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 899 705 €
41 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
1 838 380 €
26 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 446 669 €
20 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
915 680 €
13 %
12 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
24 024 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
1 890 278 €
12 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
1 876 447 €
99 %
84 %
Ochrana prírody a krajiny
5 406 €
0 %
3 %
Znižovanie znečisťovania
4 353 €
0 %
1 %
Nakladanie s odpadovými vodami
3 225 €
0 %
2 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
848 €
0 %
10 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 821 992 €
11 %
8 %
Kultúrne služby
1 287 497 €
71 %
43 %
Rekreačné a športové služby
430 801 €
24 %
49 %
Náboženské a iné spoločenské služby
87 686 €
5 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
16 008 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
1 805 816 €
11 %
14 %
Doprava
1 798 333 €
100 %
84 %
Palivá a energia
4 734 €
0 %
0 %
Ťažba, výroba a výstavba
1 926 €
0 %
9 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
824 €
0 %
3 %
Komunikácia
0 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
1 488 542 €
9 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 417 618 €
95 %
77 %
Transakcie verejného dlhu
49 759 €
3 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
16 183 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
4 981 €
0 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
689 934 €
4 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
447 279 €
65 %
16 %
Verejné osvetlenie
169 198 €
25 %
17 %
Rozvoj obcí
48 406 €
7 %
55 %
Rozvoj bývania
24 990 €
4 %
12 %
Zásobovanie vodou
60 €
0 %
0 %
Sociálne zabezpečenie
559 532 €
4 %
6 %
Staroba
523 830 €
94 %
73 %
Rodina a deti
20 155 €
4 %
5 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
14 492 €
3 %
1 %
Pozostalí
1 055 €
0 %
0 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
0 €
0 %
12 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
548 981 €
3 %
3 %
Policajné služby
533 022 €
97 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
15 959 €
3 %
5 %
Obrana
50 640 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
50 640 €
100 %
100 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
1 195 €
0 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
1 000 €
84 %
60 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
195 €
16 %
8 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby