Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turzovka

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 655 383 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
3 391 255 €
44 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 047 366 €
90 %
75 %
Dane za tovary a služby
204 976 €
6 %
9 %
Dane z majetku
138 912 €
4 %
16 %
Granty a transfery
3 148 040 €
41 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
3 148 040 €
100 %
98 %
Nedaňové príjmy
560 123 €
7 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
418 853 €
75 %
50 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
93 600 €
17 %
29 %
Kapitálové príjmy
33 686 €
6 %
8 %
Iné nedaňové príjmy
13 548 €
2 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
437 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
387 818 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
387 818 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
168 148 €
2 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
168 148 €
100 %
93 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby