Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turzovka

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 809 451 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 861 522 €
42 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 237 095 €
43 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
685 542 €
24 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
595 986 €
21 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
323 540 €
11 %
12 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
19 358 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
1 343 318 €
20 %
14 %
Doprava
1 291 073 €
96 %
84 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
49 034 €
4 %
3 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
3 211 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
1 133 669 €
17 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
911 767 €
80 %
77 %
Transakcie verejného dlhu
196 625 €
17 %
17 %
Všeobecné služby
16 134 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
9 142 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
459 956 €
7 %
8 %
Rozvoj obcí
372 012 €
81 %
55 %
Verejné osvetlenie
63 549 €
14 %
17 %
Rozvoj bývania
24 327 €
5 %
12 %
Zásobovanie vodou
68 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
377 373 €
6 %
8 %
Kultúrne služby
271 214 €
72 %
43 %
Rekreačné a športové služby
46 651 €
12 %
49 %
Náboženské a iné spoločenské služby
34 670 €
9 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
13 274 €
4 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
11 564 €
3 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
283 056 €
4 %
6 %
Staroba
244 632 €
86 %
73 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
25 638 €
9 %
12 %
Rodina a deti
12 785 €
5 %
5 %
Ochrana životného prostredia
224 648 €
3 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
214 688 €
96 %
84 %
Nakladanie s odpadovými vodami
9 960 €
4 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
108 456 €
2 %
3 %
Policajné služby
70 686 €
65 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
37 770 €
35 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
17 454 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
17 454 €
100 %
24 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby