Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bojnice

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 408 059 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
3 398 082 €
46 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 527 933 €
74 %
77 %
Dane za tovary a služby
476 352 €
14 %
9 %
Dane z majetku
393 797 €
12 %
14 %
Granty a transfery
2 081 181 €
28 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 080 881 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
300 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
1 519 758 €
21 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 175 970 €
77 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
265 688 €
17 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
66 432 €
4 %
11 %
Kapitálové príjmy
11 661 €
1 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
7 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
310 348 €
4 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
310 348 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
98 690 €
1 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
98 690 €
100 %
99 %
Z predaja majetkových účastí
0 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby