Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bojnice

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 170 694 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 550 892 €
36 %
37 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 065 816 €
42 %
18 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
648 881 €
25 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
588 888 €
23 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
247 308 €
10 %
14 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
0 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
1 135 116 €
16 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 135 116 €
100 %
85 %
Všeobecné verejné služby
902 352 €
13 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
692 647 €
77 %
78 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
146 299 €
16 %
1 %
Všeobecné služby
53 721 €
6 %
2 %
Transakcie verejného dlhu
9 686 €
1 %
17 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
822 968 €
11 %
9 %
Kultúrne služby
766 013 €
93 %
45 %
Rekreačné a športové služby
44 516 €
5 %
47 %
Vysielacie a vydavateľské služby
10 959 €
1 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
1 480 €
0 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
712 664 €
10 %
6 %
Staroba
673 805 €
95 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
35 252 €
5 %
12 %
Rodina a deti
1 975 €
0 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
1 631 €
0 %
1 %
Ekonomická oblasť
675 024 €
9 %
14 %
Doprava
385 118 €
57 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
280 328 €
42 %
8 %
Iné odvetvia
7 234 €
1 %
2 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
2 074 €
0 %
3 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
270 €
0 %
0 %
Bývanie a občianska vybavenosť
199 571 €
3 %
8 %
Rozvoj obcí
104 185 €
52 %
56 %
Verejné osvetlenie
54 614 €
27 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
40 772 €
20 %
16 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
172 106 €
2 %
3 %
Policajné služby
114 006 €
66 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
58 101 €
34 %
5 %
Obrana
0 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
0 €
0 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby