Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bojnice

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 170 694 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
4 707 022 €
66 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
3 470 287 €
74 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
1 013 306 €
22 %
6 %
Zdroje zo zisku
211 768 €
4 %
0 %
Zdroje z predaja majetku
11 661 €
0 %
1 %
Zo štátneho rozpočtu
1 580 691 €
22 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
1 509 672 €
96 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
65 317 €
4 %
7 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
5 703 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
572 633 €
8 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
559 915 €
98 %
74 %
Iné zdroje
12 718 €
2 %
26 %
Bankové úvery
310 348 €
4 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
310 348 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby