Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Krtíš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
11 621 026 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
5 572 497 €
48 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 668 726 €
84 %
77 %
Dane z majetku
491 858 €
9 %
14 %
Dane za tovary a služby
411 913 €
7 %
9 %
Granty a transfery
4 450 333 €
38 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 449 333 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
1 000 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
1 096 949 €
9 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
693 074 €
63 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
222 292 €
20 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
109 168 €
10 %
11 %
Kapitálové príjmy
72 414 €
7 %
9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
501 247 €
4 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
501 247 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby