Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Krtíš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 616 046 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
4 719 308 €
44 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 789 813 €
38 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 554 096 €
33 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
710 945 €
15 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
664 453 €
14 %
18 %
Všeobecné verejné služby
2 708 236 €
26 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 360 971 €
50 %
78 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
1 040 114 €
38 %
1 %
Transakcie verejného dlhu
307 151 €
11 %
17 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 349 360 €
13 %
9 %
Rekreačné a športové služby
875 823 €
65 %
47 %
Kultúrne služby
436 621 €
32 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
36 916 €
3 %
3 %
Ochrana životného prostredia
474 619 €
4 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
474 619 €
100 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
0 €
0 %
3 %
Ekonomická oblasť
419 492 €
4 %
14 %
Ťažba, výroba a výstavba
300 860 €
72 %
8 %
Doprava
116 254 €
28 %
84 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
2 378 €
1 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
374 635 €
4 %
8 %
Verejné osvetlenie
181 805 €
49 %
16 %
Rozvoj bývania
92 832 €
25 %
11 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
81 648 €
22 %
16 %
Rozvoj obcí
18 350 €
5 %
56 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
314 627 €
3 %
3 %
Policajné služby
310 449 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
4 179 €
1 %
5 %
Sociálne zabezpečenie
253 276 €
2 %
6 %
Staroba
175 939 €
69 %
76 %
Rodina a deti
49 447 €
20 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
27 890 €
11 %
12 %
Obrana
2 492 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
2 492 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby