Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kremnica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 976 658 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
3 097 507 €
44 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 702 241 €
87 %
77 %
Dane z majetku
210 811 €
7 %
14 %
Dane za tovary a služby
184 305 €
6 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
150 €
0 %
0 %
Granty a transfery
2 266 006 €
32 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 230 096 €
98 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
19 000 €
1 %
1 %
Zahraničné granty
16 910 €
1 %
0 %
Nedaňové príjmy
1 285 008 €
18 %
12 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
677 226 €
53 %
27 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
581 561 €
45 %
53 %
Iné nedaňové príjmy
15 345 €
1 %
11 %
Kapitálové príjmy
10 496 €
1 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
381 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
328 137 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
328 137 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby