Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kremnica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 181 652 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 842 450 €
46 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
987 006 €
35 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
715 604 €
25 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
698 188 €
25 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
441 652 €
16 %
14 %
Ekonomická oblasť
1 061 075 €
17 %
14 %
Iné odvetvia
815 995 €
77 %
2 %
Doprava
245 080 €
23 %
84 %
Komunikácia
0 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
810 781 €
13 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
684 163 €
84 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
97 816 €
12 %
17 %
Všeobecné služby
20 912 €
3 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
7 891 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
469 899 €
8 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
317 578 €
68 %
16 %
Rozvoj obcí
87 915 €
19 %
56 %
Verejné osvetlenie
41 507 €
9 %
16 %
Zásobovanie vodou
22 899 €
5 %
1 %
Ochrana životného prostredia
459 366 €
7 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
459 366 €
100 %
85 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
293 151 €
5 %
3 %
Policajné služby
288 674 €
98 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
4 477 €
2 %
5 %
Sociálne zabezpečenie
119 724 €
2 %
6 %
Staroba
117 035 €
98 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
2 204 €
2 %
12 %
Pozostalí
484 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
115 466 €
2 %
9 %
Rekreačné a športové služby
81 192 €
70 %
47 %
Kultúrne služby
24 743 €
21 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
5 016 €
4 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
4 516 €
4 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
0 €
0 %
3 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
9 740 €
0 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
9 740 €
100 %
72 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby