Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sliač

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
5 225 609 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
2 603 509 €
50 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 111 640 €
81 %
77 %
Dane z majetku
259 242 €
10 %
14 %
Dane za tovary a služby
232 552 €
9 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
75 €
0 %
0 %
Granty a transfery
1 568 079 €
30 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 566 079 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
2 000 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
781 983 €
15 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
468 287 €
60 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
230 179 €
29 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
59 048 €
8 %
11 %
Kapitálové príjmy
24 461 €
3 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
8 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
272 038 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
272 038 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby