Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sliač

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
4 699 814 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 303 181 €
49 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
785 879 €
34 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
748 438 €
32 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
474 146 €
21 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
294 718 €
13 %
14 %
Všeobecné verejné služby
879 965 €
19 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
686 456 €
78 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
181 023 €
21 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
12 486 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
534 589 €
11 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
488 777 €
91 %
16 %
Verejné osvetlenie
36 736 €
7 %
16 %
Rozvoj obcí
5 318 €
1 %
56 %
Zásobovanie vodou
3 758 €
1 %
1 %
Ochrana životného prostredia
360 151 €
8 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
349 891 €
97 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
10 260 €
3 %
3 %
Nakladanie s odpadovými vodami
0 €
0 %
2 %
Ekonomická oblasť
252 402 €
5 %
14 %
Ťažba, výroba a výstavba
216 975 €
86 %
8 %
Iné odvetvia
19 714 €
8 %
2 %
Doprava
15 713 €
6 %
84 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
237 616 €
5 %
9 %
Kultúrne služby
209 092 €
88 %
45 %
Rekreačné a športové služby
25 730 €
11 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
2 434 €
1 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
360 €
0 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
85 872 €
2 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
38 429 €
45 %
6 %
Staroba
26 076 €
30 %
76 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
10 881 €
13 %
1 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10 070 €
12 %
12 %
Rodina a deti
415 €
0 %
6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
45 567 €
1 %
3 %
Policajné služby
40 834 €
90 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
4 733 €
10 %
5 %
Obrana
472 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
472 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby