Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Giraltovce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
5 563 254 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
2 261 098 €
41 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 085 019 €
92 %
77 %
Dane za tovary a služby
110 685 €
5 %
9 %
Dane z majetku
65 394 €
3 %
14 %
Granty a transfery
2 081 424 €
37 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 081 424 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
841 551 €
15 %
12 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
510 038 €
61 %
27 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
237 037 €
28 %
53 %
Kapitálové príjmy
87 754 €
10 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
5 892 €
1 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
830 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
379 181 €
7 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
379 181 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby