Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Giraltovce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
5 256 338 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 185 452 €
42 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
871 168 €
40 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
592 470 €
27 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
427 618 €
20 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
294 195 €
13 %
14 %
Všeobecné verejné služby
1 549 600 €
29 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 171 993 €
76 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
232 290 €
15 %
17 %
Všeobecné služby
138 290 €
9 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
7 027 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
569 934 €
11 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
411 184 €
72 %
16 %
Rozvoj obcí
128 796 €
23 %
56 %
Verejné osvetlenie
29 954 €
5 %
16 %
Ochrana životného prostredia
318 296 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
318 296 €
100 %
85 %
Sociálne zabezpečenie
266 868 €
5 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
147 281 €
55 %
12 %
Staroba
73 884 €
28 %
76 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
45 258 €
17 %
1 %
Pozostalí
250 €
0 %
0 %
Rodina a deti
195 €
0 %
6 %
Ekonomická oblasť
151 371 €
3 %
14 %
Ťažba, výroba a výstavba
108 415 €
72 %
8 %
Doprava
42 956 €
28 %
84 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
108 521 €
2 %
3 %
Policajné služby
105 521 €
97 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
3 000 €
3 %
5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
106 043 €
2 %
9 %
Rekreačné a športové služby
50 584 €
48 %
47 %
Kultúrne služby
35 274 €
33 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
12 693 €
12 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
7 354 €
7 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
139 €
0 %
3 %
Obrana
251 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
251 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby