Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Šariš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 688 430 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
3 546 820 €
46 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
3 546 820 €
100 %
99 %
Daňové príjmy
2 934 647 €
38 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 588 873 €
88 %
77 %
Dane z majetku
238 823 €
8 %
14 %
Dane za tovary a služby
104 458 €
4 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
2 493 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
658 955 €
9 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
299 069 €
45 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
257 790 €
39 %
27 %
Kapitálové príjmy
81 442 €
12 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
20 405 €
3 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
248 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
337 009 €
4 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
336 949 €
100 %
99 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
60 €
0 %
1 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
211 000 €
3 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
211 000 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby