Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Šariš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 688 430 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
4 142 211 €
54 %
67 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
3 760 459 €
91 %
91 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
282 481 €
7 %
7 %
Zdroje z predaja majetku
81 442 €
2 %
2 %
Zdroje zo zisku
17 829 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
3 106 188 €
40 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
2 872 776 €
92 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
231 401 €
7 %
8 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
2 011 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
229 032 €
3 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
195 930 €
86 %
69 %
Iné zdroje
33 102 €
14 %
31 %
Bankové úvery
211 000 €
3 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
211 000 €
100 %
97 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby