Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Šariš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 033 129 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 405 181 €
34 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 100 839 €
46 %
42 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
529 862 €
22 %
18 %
Sekundárne vzdelávanie
490 864 €
20 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
283 616 €
12 %
14 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 626 581 €
23 %
8 %
Rozvoj obcí
1 478 764 €
91 %
56 %
Rozvoj bývania
86 007 €
5 %
11 %
Verejné osvetlenie
44 251 €
3 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
17 560 €
1 %
16 %
Všeobecné verejné služby
1 152 506 €
16 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
937 368 €
81 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
155 358 €
13 %
17 %
Všeobecné služby
49 888 €
4 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
9 892 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
573 246 €
8 %
9 %
Kultúrne služby
509 054 €
89 %
45 %
Rekreačné a športové služby
57 876 €
10 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
6 316 €
1 %
3 %
Ekonomická oblasť
539 883 €
8 %
14 %
Komunikácia
190 986 €
35 %
1 %
Doprava
178 115 €
33 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
98 597 €
18 %
8 %
Palivá a energia
72 184 €
13 %
0 %
Ochrana životného prostredia
376 383 €
5 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
351 969 €
94 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
15 801 €
4 %
3 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
8 613 €
2 %
9 %
Sociálne zabezpečenie
291 746 €
4 %
6 %
Staroba
198 294 €
68 %
76 %
Rodina a deti
41 316 €
14 %
6 %
Nezamestnanosť
37 967 €
13 %
0 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
14 167 €
5 %
12 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
50 481 €
1 %
3 %
Ochrana pred požiarmi
50 481 €
100 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
16 800 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
16 800 €
100 %
7 %
Obrana
323 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
323 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby