Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kráľovský Chlmec

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 574 636 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
4 086 902 €
39 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
3 647 461 €
89 %
98 %
Zahraničné granty
365 378 €
9 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
74 063 €
2 %
1 %
Daňové príjmy
3 474 848 €
33 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 037 976 €
87 %
75 %
Dane za tovary a služby
221 582 €
6 %
9 %
Dane z majetku
214 151 €
6 %
16 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
1 139 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 416 148 €
13 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 416 148 €
100 %
93 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
945 100 €
9 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
910 436 €
96 %
100 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
34 664 €
4 %
0 %
Nedaňové príjmy
651 638 €
6 %
9 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
257 547 €
40 %
29 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
230 635 €
35 %
50 %
Iné nedaňové príjmy
115 497 €
18 %
12 %
Kapitálové príjmy
47 959 €
7 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby