Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kráľovský Chlmec

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
9 838 374 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
5 527 969 €
56 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 144 065 €
57 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
1 158 221 €
21 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
860 141 €
16 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
342 803 €
6 %
12 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
22 738 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
1 640 501 €
17 %
17 %
Transakcie verejného dlhu
822 936 €
50 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
758 584 €
46 %
77 %
Všeobecné služby
41 638 €
3 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
9 633 €
1 %
1 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
7 710 €
0 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
949 519 €
10 %
8 %
Kultúrne služby
882 525 €
93 %
43 %
Rekreačné a športové služby
57 727 €
6 %
49 %
Náboženské a iné spoločenské služby
9 267 €
1 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
592 681 €
6 %
8 %
Rozvoj obcí
343 252 €
58 %
55 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
217 125 €
37 %
16 %
Verejné osvetlenie
32 304 €
5 %
17 %
Sociálne zabezpečenie
318 877 €
3 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
107 903 €
34 %
12 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
80 305 €
25 %
1 %
Rodina a deti
75 865 €
24 %
5 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
54 803 €
17 %
6 %
Ochrana životného prostredia
306 588 €
3 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
270 084 €
88 %
84 %
Nakladanie s odpadovými vodami
35 798 €
12 %
2 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
706 €
0 %
10 %
Ekonomická oblasť
298 841 €
3 %
14 %
Doprava
134 268 €
45 %
84 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
118 106 €
40 %
3 %
Ťažba, výroba a výstavba
46 466 €
16 %
9 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
190 792 €
2 %
3 %
Policajné služby
189 796 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
996 €
1 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
12 608 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
12 608 €
100 %
24 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
0 €
0 %
60 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby