Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Podunajské Biskupice

Aktuálny stav
5,5
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
5,9
Bilancia bežného účtu
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Bratislava - Podunajské Biskupice
priemer mestských častí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer mestských častí
Celkový dlh 0,2 %
6,0
14,2 %
Dlhová služba 0,5 %
5,9
1,4 %
Bilancia bežného účtu 8,7 %
3,7
9,2 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
5,3 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
5,2 %
Indikátory na obyvateľa priemer mestských častí
Základná bilancia na obyvateľa 11 € 8 €
Celkový dlh na obyvateľa 1 € 48 €
Čistý majetok na obyvateľa 1 488 € 905 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 6 € 8 €
Ostatné indikátory priemer mestských častí
Základná bilancia 2,4 %
3,5
2,0 %
Intenzita investovania 6,2 %
2,5
7,1 %
Čistý majetok 364,2 %
3,6
268,7 %
Okamžitá likvidita 320,3 %
6,0
298,7 %
Pohotová likvidita 330,4 %
6,0
334,3 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,2 %
6,0
1,1 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 10 012 545 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 331 604 €
Výdavky bežného rozpočtu 9 138 770 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 956 724 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 93 940 €
Dlhodobé záväzky 25 978 €
Krátkodobé záväzky 923 193 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 15 755 €
Bankové úvery a výpomoci 14 €
Úvery od ŠFRB 15 741 €
Výdavky na splácanie istiny 20 753 €
Úrokové splátky 10 722 €
Finančné účty 2 956 669 €
Neobežný majetok 29 588 153 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 21 862
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 120 546 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby