Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Podunajské Biskupice

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 116 323 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vzdelávanie
5 622 223 €
56 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 903 946 €
52 %
53 %
Sekundárne vzdelávanie
1 493 635 €
27 %
23 %
Vedľajšie služby v školstve
843 734 €
15 %
17 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
380 907 €
7 %
8 %
Všeobecné verejné služby
2 449 442 €
24 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 310 878 €
94 %
92 %
Všeobecné služby
74 017 €
3 %
5 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
33 072 €
1 %
2 %
Transakcie verejného dlhu
31 475 €
1 %
0 %
Ochrana životného prostredia
831 195 €
8 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
791 982 €
95 %
78 %
Nakladanie s odpadovými vodami
39 214 €
5 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
402 299 €
4 %
8 %
Kultúrne služby
249 286 €
62 %
50 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
82 320 €
20 %
2 %
Rekreačné a športové služby
51 319 €
13 %
41 %
Vysielacie a vydavateľské služby
14 570 €
4 %
4 %
Náboženské a iné spoločenské služby
4 803 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
399 581 €
4 %
8 %
Staroba
206 099 €
52 %
88 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
98 072 €
25 %
4 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
73 486 €
18 %
3 %
Rodina a deti
19 614 €
5 %
4 %
Pozostalí
911 €
0 %
0 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
820 €
0 %
0 %
Nezamestnanosť
580 €
0 %
0 %
Ekonomická oblasť
279 553 €
3 %
5 %
Doprava
274 028 €
98 %
81 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
5 525 €
2 %
0 %
Bývanie a občianska vybavenosť
63 871 €
1 %
5 %
Rozvoj obcí
52 036 €
81 %
57 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
11 835 €
19 %
37 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
47 124 €
0 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
47 124 €
100 %
48 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
21 035 €
0 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
21 035 €
100 %
27 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby