Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
17 901 456 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vlastné zdroje
11 361 664 €
63 %
69 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
10 343 706 €
91 %
93 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
979 646 €
9 %
6 %
Zdroje zo zisku
35 520 €
0 %
0 %
Zdroje z predaja majetku
2 792 €
0 %
1 %
Zo štátneho rozpočtu
5 078 332 €
28 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
4 904 928 €
97 %
98 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
134 438 €
3 %
2 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
38 966 €
1 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1 010 761 €
6 %
6 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
974 732 €
96 %
66 %
Iné zdroje
36 029 €
4 %
34 %
Bankové úvery
450 699 €
3 %
0 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
450 699 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby