Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bánovce nad Bebravou

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
16 821 526 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
9 419 240 €
56 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
4 202 812 €
45 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
2 688 097 €
29 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 410 712 €
15 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
1 117 618 €
12 %
14 %
Všeobecné verejné služby
2 278 909 €
14 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 665 838 €
73 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
533 599 €
23 %
17 %
Všeobecné služby
39 904 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
39 568 €
2 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 357 922 €
8 %
8 %
Rozvoj obcí
812 762 €
60 %
56 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
333 609 €
25 %
16 %
Verejné osvetlenie
211 551 €
16 %
16 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 300 768 €
8 %
9 %
Rekreačné a športové služby
796 480 €
61 %
47 %
Kultúrne služby
400 568 €
31 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
89 843 €
7 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
13 877 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
744 448 €
4 %
14 %
Doprava
568 423 €
76 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
167 354 €
22 %
8 %
Iné odvetvia
8 671 €
1 %
2 %
Ochrana životného prostredia
694 509 €
4 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
694 509 €
100 %
85 %
Nakladanie s odpadovými vodami
0 €
0 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
531 769 €
3 %
3 %
Policajné služby
429 287 €
81 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
102 482 €
19 %
5 %
Sociálne zabezpečenie
489 890 €
3 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
267 824 €
55 %
6 %
Staroba
181 357 €
37 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
25 722 €
5 %
12 %
Rodina a deti
11 737 €
2 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
3 250 €
1 %
1 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
3 000 €
0 %
0 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
3 000 €
100 %
12 %
Obrana
1 073 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
1 073 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby