Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Vlachy

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
4 125 480 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
1 912 967 €
46 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
1 744 716 €
91 %
77 %
Dane z majetku
101 820 €
5 %
14 %
Dane za tovary a služby
66 432 €
3 %
9 %
Granty a transfery
1 869 282 €
45 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 869 282 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
248 955 €
6 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
159 736 €
64 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
47 158 €
19 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
20 820 €
8 %
11 %
Kapitálové príjmy
20 777 €
8 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
465 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
94 275 €
2 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
94 275 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby