Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Vlachy

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
3 934 123 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 611 673 €
66 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 407 662 €
54 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
533 359 €
20 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
419 162 €
16 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
251 490 €
10 %
14 %
Všeobecné verejné služby
456 120 €
12 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
308 486 €
68 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
106 215 €
23 %
17 %
Všeobecné služby
36 517 €
8 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
4 901 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
189 230 €
5 %
9 %
Kultúrne služby
103 130 €
54 %
45 %
Rekreačné a športové služby
86 100 €
46 %
47 %
Bývanie a občianska vybavenosť
170 126 €
4 %
8 %
Rozvoj obcí
140 463 €
83 %
56 %
Verejné osvetlenie
26 002 €
15 %
16 %
Rozvoj bývania
3 662 €
2 %
11 %
Ekonomická oblasť
169 986 €
4 %
14 %
Ťažba, výroba a výstavba
108 237 €
64 %
8 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
49 612 €
29 %
1 %
Doprava
8 590 €
5 %
84 %
Komunikácia
2 592 €
2 %
1 %
Iné odvetvia
796 €
0 %
2 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
160 €
0 %
3 %
Ochrana životného prostredia
128 918 €
3 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
123 838 €
96 %
85 %
Nakladanie s odpadovými vodami
5 080 €
4 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
117 248 €
3 %
6 %
Staroba
61 420 €
52 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
43 454 €
37 %
12 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
12 218 €
10 %
6 %
Rodina a deti
97 €
0 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
60 €
0 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
90 500 €
2 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
61 905 €
68 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
28 596 €
32 %
5 %
Obrana
323 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
323 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby