Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vysoké Tatry

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
9 080 012 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
4 245 484 €
47 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 111 681 €
50 %
77 %
Dane za tovary a služby
1 396 249 €
33 %
9 %
Dane z majetku
737 555 €
17 %
14 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 777 126 €
20 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 777 126 €
100 %
100 %
Granty a transfery
1 394 998 €
15 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 394 998 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
1 199 457 €
13 %
12 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
684 853 €
57 %
27 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
242 698 €
20 %
53 %
Kapitálové príjmy
241 268 €
20 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
30 400 €
3 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
238 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
462 947 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
462 947 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby