Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vysoké Tatry

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
8 780 667 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 163 087 €
25 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
956 699 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
452 335 €
21 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
405 220 €
19 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
348 833 €
16 %
18 %
Všeobecné verejné služby
2 162 631 €
25 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 864 658 €
86 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
267 423 €
12 %
17 %
Všeobecné služby
19 689 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
10 861 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2 131 880 €
24 %
8 %
Rozvoj bývania
1 790 228 €
84 %
11 %
Verejné osvetlenie
185 305 €
9 %
16 %
Rozvoj obcí
156 348 €
7 %
56 %
Ekonomická oblasť
990 654 €
11 %
14 %
Doprava
491 851 €
50 %
84 %
Iné odvetvia
469 367 €
47 %
2 %
Ťažba, výroba a výstavba
29 435 €
3 %
8 %
Ochrana životného prostredia
704 319 €
8 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
480 823 €
68 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
188 005 €
27 %
3 %
Nakladanie s odpadovými vodami
35 491 €
5 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
214 996 €
2 %
3 %
Policajné služby
205 641 €
96 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
9 354 €
4 %
5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
208 620 €
2 %
9 %
Rekreačné a športové služby
108 151 €
52 %
47 %
Vysielacie a vydavateľské služby
50 410 €
24 %
2 %
Kultúrne služby
46 885 €
22 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
3 174 €
2 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
119 766 €
1 %
6 %
Staroba
82 224 €
69 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
34 628 €
29 %
12 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
2 914 €
2 %
6 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
81 886 €
1 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
81 886 €
100 %
72 %
Obrana
2 828 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
2 828 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby