Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Nad jazerom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 625 399 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
804 771 €
50 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
793 696 €
99 %
67 %
Dane za tovary a služby
11 075 €
1 %
8 %
Nedaňové príjmy
578 438 €
36 %
15 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
232 888 €
40 %
33 %
Iné nedaňové príjmy
229 930 €
40 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
115 606 €
20 %
52 %
Kapitálové príjmy
14 €
0 %
3 %
Granty a transfery
205 855 €
13 %
30 %
Tuzemské bežné granty a transfery
205 855 €
100 %
99 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
36 334 €
2 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
36 334 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby