Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Nad jazerom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 479 778 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
923 276 €
62 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
874 048 €
95 %
92 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
49 229 €
5 %
2 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
0 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
295 238 €
20 %
5 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
163 459 €
55 %
37 %
Rozvoj obcí
101 950 €
35 %
57 %
Verejné osvetlenie
29 829 €
10 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
113 587 €
8 %
8 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
102 657 €
90 %
4 %
Staroba
7 916 €
7 %
88 %
Rodina a deti
3 014 €
3 %
4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
82 588 €
6 %
8 %
Kultúrne služby
47 346 €
57 %
50 %
Rekreačné a športové služby
18 904 €
23 %
41 %
Vysielacie a vydavateľské služby
16 337 €
20 %
4 %
Ekonomická oblasť
50 355 €
3 %
5 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
46 066 €
91 %
1 %
Doprava
4 289 €
9 %
81 %
Ochrana životného prostredia
14 734 €
1 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
14 734 €
100 %
78 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby