Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Juh

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 586 526 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Granty a transfery
1 166 428 €
45 %
30 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 162 728 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
3 700 €
0 %
1 %
Daňové príjmy
745 135 €
29 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
736 960 €
99 %
67 %
Dane za tovary a služby
8 175 €
1 %
8 %
Nedaňové príjmy
626 373 €
24 %
15 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
283 479 €
45 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210 937 €
34 %
33 %
Iné nedaňové príjmy
131 734 €
21 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
223 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
48 590 €
2 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
48 590 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby