Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Juh

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 575 842 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
1 150 769 €
45 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 004 534 €
87 %
92 %
Všeobecné služby
106 465 €
9 %
5 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
39 769 €
3 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
738 289 €
29 %
8 %
Staroba
738 176 €
100 %
88 %
Rodina a deti
113 €
0 %
4 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
0 €
0 %
4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
533 753 €
21 %
8 %
Rekreačné a športové služby
382 919 €
72 %
41 %
Kultúrne služby
144 195 €
27 %
50 %
Vysielacie a vydavateľské služby
3 785 €
1 %
4 %
Náboženské a iné spoločenské služby
2 854 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
137 290 €
5 %
5 %
Rozvoj obcí
123 194 €
90 %
57 %
Rozvoj bývania
14 096 €
10 %
2 %
Ekonomická oblasť
9 031 €
0 %
5 %
Palivá a energia
4 569 €
51 %
0 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
4 010 €
44 %
1 %
Doprava
453 €
5 %
81 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
3 295 €
0 %
0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
2 644 €
80 %
27 %
Ochrana pred požiarmi
651 €
20 %
48 %
Vzdelávanie
2 115 €
0 %
46 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 115 €
100 %
8 %
Ochrana životného prostredia
1 300 €
0 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
1 288 €
99 %
78 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
12 €
1 %
8 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby