Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
342 712 529 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
143 568 133 €
42 %
39 %
Tuzemské bežné granty a transfery
142 392 189 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
1 171 137 €
1 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
4 808 €
0 %
0 %
Daňové príjmy
125 486 839 €
37 %
36 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
125 486 839 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
31 295 750 €
9 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
31 295 750 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
27 001 271 €
8 %
6 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
27 001 271 €
100 %
89 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
11 %
Nedaňové príjmy
15 360 535 €
4 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
11 673 257 €
76 %
90 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
2 732 769 €
18 %
5 %
Iné nedaňové príjmy
702 389 €
5 %
4 %
Kapitálové príjmy
247 156 €
2 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
4 964 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby