Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
274 456 147 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
127 089 727 €
46 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
109 646 754 €
86 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
15 556 358 €
12 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 886 616 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
81 455 007 €
30 %
23 %
Doprava
77 395 156 €
95 %
96 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
2 942 567 €
4 %
1 %
Iné odvetvia
1 117 284 €
1 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
30 557 742 €
11 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
24 499 778 €
80 %
75 %
Staroba
3 822 760 €
13 %
21 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 246 142 €
4 %
2 %
Rodina a deti
989 063 €
3 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
17 920 626 €
7 %
7 %
Kultúrne služby
17 920 626 €
100 %
99 %
Všeobecné verejné služby
17 433 045 €
6 %
6 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
17 433 045 €
100 %
78 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby