Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
274 456 147 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vlastné zdroje
141 097 915 €
51 %
57 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
141 097 915 €
100 %
83 %
Zdroje z predaja majetku
0 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
116 158 673 €
42 %
40 %
Zo štátneho rozpočtu
111 277 697 €
96 %
93 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
3 703 783 €
3 %
5 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
719 134 €
1 %
2 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
458 059 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
14 790 372 €
5 %
2 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
14 790 372 €
100 %
67 %
Bankové úvery
2 409 187 €
1 %
1 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
2 409 187 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby