Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 509 003 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Vzdelávanie
2 395 196 €
95 %
99 %
Sekundárne vzdelávanie
926 580 €
39 %
41 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
916 657 €
38 %
41 %
Vedľajšie služby v školstve
302 048 €
13 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
249 911 €
10 %
7 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
113 757 €
5 %
0 %
Rekreačné a športové služby
113 757 €
100 %
98 %
Sociálne zabezpečenie
50 €
0 %
1 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
50 €
100 %
53 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby