Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola ul. Jurkovičova 17, v Prešove

Spolu majetok
650 858 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
621 226 €
95 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
621 226 €
100 %
100 %
Stavby
609 903 €
98 %
83 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 323 €
2 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
21 614 €
3 %
1 %
Náklady budúcich období
21 614 €
100 %
99 %
Obežný majetok
8 018 €
1 %
9 %
Zásoby súčet
6 803 €
85 %
6 %
Materiál
6 803 €
85 %
6 %
Finančné účty súčet
1 213 €
15 %
90 %
Bankové účty
1 213 €
15 %
87 %
Pohľadávky spolu
2 €
0 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 €
0 %
4 %
Iné pohľadávky
2 €
0 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby