Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Aktuálny stav
4,7
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,2
Dlhová služba
5,6
Bilancia bežného účtu
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Bratislavský VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 36,4 %
4,2
28,0 %
Dlhová služba 3,8 %
5,5
2,2 %
Bilancia bežného účtu 7,2 %
3,4
13,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa -1 € 10 €
Celkový dlh na obyvateľa 83 € 72 €
Čistý majetok na obyvateľa 355 € 252 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 10 € 26 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia -0,4 %
2,9
3,3 %
Intenzita investovania 7,7 %
3,1
9,9 %
Čistý majetok 154,9 %
1,5
97,5 %
Okamžitá likvidita 358,7 %
6,0
597,5 %
Pohotová likvidita 370,9 %
6,0
680,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 166 251 797 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 11 029 851 €
Výdavky bežného rozpočtu 154 227 382 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 23 810 770 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 53 279 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 968 366 €
Dlhodobé záväzky 479 415 €
Krátkodobé záväzky 7 910 414 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 53 580 813 €
Bankové úvery a výpomoci 53 580 813 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 3 624 163 €
Úrokové splátky 194 923 €
Finančné účty 28 370 989 €
Neobežný majetok 253 810 237 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 641 741
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 6 212 084 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby