Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
206 573 671 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
101 195 814 €
49 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
82 147 096 €
81 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
12 525 016 €
12 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
4 532 604 €
4 %
2 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 438 394 €
1 %
0 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
552 704 €
1 %
0 %
Ekonomická oblasť
48 367 428 €
23 %
24 %
Doprava
33 578 687 €
69 %
93 %
Iné odvetvia
13 979 582 €
29 %
4 %
Ťažba, výroba a výstavba
809 159 €
2 %
0 %
Sociálne zabezpečenie
29 810 967 €
14 %
13 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
27 569 617 €
92 %
76 %
Rodina a deti
1 231 613 €
4 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
509 240 €
2 %
2 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
500 497 €
2 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
13 682 383 €
7 %
8 %
Kultúrne služby
12 016 204 €
88 %
98 %
Rekreačné a športové služby
863 228 €
6 %
2 %
Vysielacie a vydavateľské služby
411 706 €
3 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
389 245 €
3 %
0 %
Náboženské a iné spoločenské služby
2 000 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
11 056 915 €
5 %
4 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
6 682 900 €
60 %
84 %
Všeobecné služby
4 098 569 €
37 %
15 %
Zahraničná ekonomická pomoc
263 296 €
2 %
0 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
12 150 €
0 %
0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
1 905 635 €
1 %
8 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
982 609 €
52 %
8 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
923 026 €
48 %
1 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
0 €
0 %
92 %
Bývanie a občianska vybavenosť
545 357 €
0 %
0 %
Rozvoj obcí
525 357 €
96 %
96 %
Rozvoj bývania
20 000 €
4 %
4 %
Ochrana životného prostredia
6 800 €
0 %
0 %
Ochrana prírody a krajiny
6 800 €
100 %
3 %
Obrana
2 373 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
2 373 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby