Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
225 987 721 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
91 176 554 €
40 %
40 %
Sekundárne vzdelávanie
82 165 306 €
90 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
7 754 748 €
9 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 129 102 €
1 %
1 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
127 398 €
0 %
0 %
Ekonomická oblasť
47 061 406 €
21 %
22 %
Doprava
45 980 780 €
98 %
95 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
1 080 626 €
2 %
1 %
Všeobecné verejné služby
36 809 019 €
16 %
8 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
36 809 019 €
100 %
77 %
Sociálne zabezpečenie
31 522 225 €
14 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
29 933 454 €
95 %
73 %
Rodina a deti
826 706 €
3 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
762 065 €
2 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
18 553 861 €
8 %
7 %
Kultúrne služby
18 553 861 €
100 %
99 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
777 502 €
0 %
9 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
775 002 €
100 %
1 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
2 500 €
0 %
2 %
Ochrana životného prostredia
87 155 €
0 %
0 %
Znižovanie znečisťovania
87 155 €
100 %
19 %
Ochrana prírody a krajiny
0 €
0 %
6 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby