Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
269 291 069 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
104 430 443 €
39 %
34 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
104 430 443 €
100 %
100 %
Granty a transfery
92 474 620 €
34 %
40 %
Tuzemské bežné granty a transfery
91 694 873 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
767 226 €
1 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
12 520 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
41 293 226 €
15 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
40 773 226 €
99 %
100 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
520 000 €
1 %
0 %
Nedaňové príjmy
15 927 642 €
6 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
11 129 125 €
70 %
89 %
Iné nedaňové príjmy
3 363 785 €
21 %
4 %
Kapitálové príjmy
741 423 €
5 %
2 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
690 809 €
4 %
5 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
2 500 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
15 165 139 €
6 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
12 000 000 €
79 %
71 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 165 139 €
21 %
29 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby