Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
269 291 069 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vlastné zdroje
153 297 089 €
57 %
59 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
118 833 153 €
78 %
81 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
31 758 385 €
21 %
18 %
Zdroje zo zisku
1 958 772 €
1 %
1 %
Zdroje z predaja majetku
746 779 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
95 878 320 €
36 %
37 %
Zo štátneho rozpočtu
78 136 960 €
81 %
90 %
Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa z predchádzajúcich rokov
10 830 910 €
11 %
1 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
5 500 959 €
6 %
7 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
1 313 092 €
1 %
2 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
96 400 €
0 %
0 %
Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
0 €
0 %
0 %
Bankové úvery
16 368 510 €
6 %
2 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
16 368 510 €
100 %
100 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
3 747 150 €
1 %
2 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
2 348 138 €
63 %
70 %
Iné zdroje
1 399 012 €
37 %
30 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby