Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčiansky VÚC

Aktuálny stav
4,9
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,2
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5,7
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Trenčiansky VÚC
priemer VÚC
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Trenčiansky VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 36,8 %
4,2
30,6 %
Dlhová služba 2,3 %
5,7
4,5 %
Bilancia bežného účtu 8,3 %
3,7
8,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa -24 € -4 €
Celkový dlh na obyvateľa 106 € 93 €
Čistý majetok na obyvateľa 148 € 253 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 15 € 12 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia -7,6 %
1,5
-1,1 %
Intenzita investovania 16,4 %
6,0
9,5 %
Čistý majetok 51,4 %
0,5
86,4 %
Okamžitá likvidita 577,2 %
6,0
600,7 %
Pohotová likvidita 598,9 %
6,0
752,5 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 173 603 268 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 12 593 469 €
Výdavky bežného rozpočtu 159 280 164 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 41 122 435 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 3 098 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 1 534 021 €
Dlhodobé záväzky 597 176 €
Krátkodobé záväzky 7 070 124 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 61 821 640 €
Bankové úvery a výpomoci 63 684 679 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 2 242 052 €
Úrokové splátky 273 285 €
Finančné účty 40 810 571 €
Neobežný majetok 108 018 454 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 582 567
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 8 640 697 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby