Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Aktuálny stav
5,1
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,5
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Nitriansky VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 9,3 %
5,5
28,0 %
Dlhová služba 2,0 %
5,8
2,2 %
Bilancia bežného účtu 7,4 %
3,5
13,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa 2 € 10 €
Celkový dlh na obyvateľa 25 € 72 €
Čistý majetok na obyvateľa 316 € 252 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 15 € 26 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia 0,5 %
3,1
3,3 %
Intenzita investovania 6,8 %
2,7
9,9 %
Čistý majetok 115,2 %
1,2
97,5 %
Okamžitá likvidita 384,0 %
6,0
597,5 %
Pohotová likvidita 404,9 %
6,0
680,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 204 795 675 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 19 131 308 €
Výdavky bežného rozpočtu 189 723 789 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 33 134 301 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 9 658 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 2 174 099 €
Dlhodobé záväzky 252 068 €
Krátkodobé záväzky 10 423 886 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 17 361 265 €
Bankové úvery a výpomoci 17 361 265 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 2 466 673 €
Úrokové splátky 177 057 €
Finančné účty 40 027 289 €
Neobežný majetok 192 518 367 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 680 779
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 10 035 500 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby