Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Aktuálny stav
3,8
z max. 6
Dostatočné
finančné
zdravie
Celkový dlh
3,6
Dlhová služba
4,2
Bilancia bežného účtu
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,1
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Zlaté Moravce
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Zlaté Moravce
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 48,6 %
3,6
22,4 %
Dlhová služba 16,9 %
4,0
3,8 %
Bilancia bežného účtu -1,0 %
1,8
6,1 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,1 %
6,0
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -67 € -6 €
Celkový dlh na obyvateľa 471 € 213 €
Čistý majetok na obyvateľa 1 970 € 2 896 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -68 € 22 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -6,1 %
1,8
-0,6 %
Intenzita investovania 5,7 %
2,3
6,7 %
Čistý majetok 203,5 %
2,0
317,5 %
Okamžitá likvidita 178,7 %
5,4
259,1 %
Pohotová likvidita 228,0 %
4,6
295,9 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 7,2 %
5,6
10,9 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 11 151 390 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 1 201 801 €
Výdavky bežného rozpočtu 11 265 731 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 1 841 547 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 10 482 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 859 846 €
Dlhodobé záväzky 826 587 €
Krátkodobé záväzky 1 743 195 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 5 282 829 €
Bankové úvery a výpomoci 5 710 081 €
Úvery od ŠFRB 781 935 €
Výdavky na splácanie istiny 1 236 455 €
Úrokové splátky 43 785 €
Finančné účty 3 115 405 €
Neobežný majetok 24 333 216 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 11 228
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -758 586 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby