Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
23 004 527 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
6 644 052 €
29 %
4 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
6 644 052 €
100 %
100 %
Daňové príjmy
6 343 071 €
28 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 861 720 €
77 %
74 %
Dane z majetku
911 501 €
14 %
17 %
Dane za tovary a služby
568 539 €
9 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
1 311 €
0 %
0 %
Granty a transfery
5 893 278 €
26 %
31 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 893 278 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
0 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
2 861 886 €
12 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 223 297 €
43 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
961 646 €
34 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
470 513 €
16 %
10 %
Kapitálové príjmy
206 431 €
7 %
9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 262 241 €
5 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
1 262 241 €
100 %
98 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby