Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
21 208 872 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Všeobecné verejné služby
7 425 612 €
35 %
17 %
Transakcie verejného dlhu
5 111 959 €
69 %
16 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 278 732 €
31 %
79 %
Všeobecné služby
19 276 €
0 %
3 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
15 645 €
0 %
1 %
Vzdelávanie
5 607 120 €
26 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 472 403 €
44 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
1 495 349 €
27 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
915 181 €
16 %
17 %
Vedľajšie služby v školstve
662 421 €
12 %
12 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
61 766 €
1 %
1 %
Ochrana životného prostredia
2 852 655 €
13 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
2 691 853 €
94 %
82 %
Nakladanie s odpadovými vodami
139 827 €
5 %
3 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
20 975 €
1 %
11 %
Znižovanie znečisťovania
0 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2 693 648 €
13 %
7 %
Rozvoj obcí
1 591 461 €
59 %
57 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
851 467 €
32 %
18 %
Verejné osvetlenie
224 699 €
8 %
17 %
Rozvoj bývania
15 799 €
1 %
8 %
Zásobovanie vodou
10 222 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
950 745 €
4 %
8 %
Kultúrne služby
692 543 €
73 %
42 %
Rekreačné a športové služby
258 202 €
27 %
49 %
Ekonomická oblasť
646 359 €
3 %
13 %
Doprava
338 353 €
52 %
83 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
193 950 €
30 %
3 %
Ťažba, výroba a výstavba
91 336 €
14 %
9 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
22 720 €
4 %
1 %
Iné odvetvia
0 €
0 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
612 726 €
3 %
6 %
Staroba
564 570 €
92 %
75 %
Rodina a deti
47 329 €
8 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
827 €
0 %
11 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
0 €
0 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
348 911 €
2 %
3 %
Policajné služby
347 511 €
100 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
1 400 €
0 %
4 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
69 425 €
0 %
1 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
69 425 €
100 %
37 %
Obrana
1 672 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
1 672 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby